…of is uit balans en heeft het kortdurende therapie nodig. Praktijk Pauw biedt integratieve therapie, waarbij het kind centraal staat.

Door te praten, te spelen en te observeren wordt onderzocht welke kwaliteiten en vaardigheden het kind al heeft. Door deze te versterken of verder te ontwikkelen wordt vervolgens gekeken hoe het kind deze kan inzetten bij het oplossen van verschillende problemen of in moeilijke situaties. Dit op een wijze die bij het kind past.