We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarna volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het is goed om te weten hierbij dat kinderen tot 16 jaar van beide ouders een schriftelijke goedkeuring nodig hebben.

Een traject bestaat uit 5 tot 15 sessies van ongeveer 1 uur. Na 5 sessies vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met de ouders. Er wordt gekeken of en hoeveel sessies er nog nodig zijn. Tenslotte volgt er een eindevaluatie.

Tijdens een sessie stem ik af op het kind. Ieder kind is uniek. Ik onderzoek welke werkwijze bij het kind past. Hierbij kan ik onder andere gebruik maken van spel, creatieve werkvormen, Kids’ Skills, cognitieve gedragstherapie of mindfulness.